IRREGULAR MIGRANTS IN THE SWEDISH SHADOW LABOUR MARKET -A study on Polish migrants working in the informal labour market in Stockholm

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur illegala polska migranter lever och arbetar i Stockholm. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför polacker väljer illegal invandring till Stockholm som strategy. Dessutom hur strukturer i den svenska arbetsmarknaden och kontrol myndigheter påverkar dem. Studien visar att de flesta polacker hade kontakter med polska nätverk som redan var etablerade i Sverige före tanken på migration som en möjlig strategy tog form. Starka länkar kunde utskiljas mellan dessa nätverk i Stockholm och två regioner i norra Polen. Länkar kunde också utskiljas till tre regioner i södra Polen. Resultaten visar att strukturer inom den svenska arbetsmarknaden har gjort hemstädning till en niche för polacker som arbetar svart i Stockholm. Studien visar att många arbetade svart inom bygg och trädgårdsbranchen, dock inte i samma uttsträckning. Att resa genom Tyskland för att ta sig till Sverige var ett vanligt sätt att kringgå starka gränskontroller före det polska EU medlemskapet. Det svenska personnumret fungerar väl som kontrolfunktion och gör det svårt för illegala polacker att hyra lägenheter. För att kringgå detta hyr de ofta enstaka rum istället. En majoritet av polacker i studien tror inte att ett polsk EU medlemskap kommer att påverka deras arbete och leverne i Stockholm och kommer därmed fortsätta att arbeta svart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)