Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. Genom en analys baserad på ett antal regressionsmodeller och viss tidigare forskning på konsumenters kreditbeteende och kortsiktighet respektive långsiktighet i ekonomiska beslut påvisas viss påverkan av lösen av lån, dock motsägande hypotesen att lösen av lån skulle bidra till en sänkt risk. En låg förklaringsgrad i de modeller som specificerats kan tala för att individers kreditbeteende ger upphov till krav på lösen av lån och att individer på sikt tenderar falla tillbaka i ett kortsiktigt ekonomiskt beteende

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)