Hur anpassas stimuli i butiksatmosfären i en stor och i en liten butik inom samma kedja?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

Inom ett företag är det viktigt att ha en enhetlig kommunikation utåt mot kunder. Butiksatmosfären är en del av butikskedjans helhet, vilken påverkar hur kunderna upplever butikerna. Då butikskedjorna får anpassa sina butiker efter ytan, påverkas även den enhetliga kommunikationen som butikskedjan sänder ut. Detta leder till att kunderna får en osammanhängande image som inte stämmer överens med företagets profil och identitet. Rapporten jämför en butikskedjas profil och identitet med kundernas uppfattade image av butikskedjan. Denna rapport visar hur mycket imagen faktiskt påverkas av stimuli i butiksatmosfären, i form av butikernas inredning, kundbemötande och sortiment. Genom att ta del av det som beskrivs i denna rapport, så har butikskedjor möjlighet att få kunskap om hur imagen ska stämma överens med butikskedjans profil och identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)