Ambulanssjuksköterskan och höftfrakturpatienten : smärtlindring och trycksårsprevention : en forskningsöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)