Det fredsbyggande arbetet i Demokratiska Republiken Kongo

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Melanie Alphonse; [2018]

Nyckelord: Local actors; Peacebuilding; MONUSCO; United Nations;

Sammanfattning: An analyse of the local actors involvement of the international peacebuilding in the Republic of the Congo. How international actors as the United Nations cooperate with local peacebuilders.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)