Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. Meningen kan också vara den gemenskap man får tillsammans med andra korister - eller tillsammans med publiken. Meningen kan vara att uppnå ett Vi. Vi skapar något gemensamt. Vi uppnår något. Det kan också vara att övervinna sig själv. Om meningen är att uppnå något musikaliskt och detta musikaliska inte blir tillräckligt kvalitativt tappar det en del av sin mening. I en kör är alla medskapare och i denna essä betraktar vi kören utifrån Wengers (1998) begrepp Praxisgemenskap. En sådan gemenskap kräver sin ledare. Den tillitsbaserade ledarskapsmodellen (Bringselius, 2017) blir ett verktyg att försöka hitta en grundad körledarskapsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)