Medhörning för basister : Hur olika medhörningsmixar påverkar basisters sätt att spela

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Författare: Johan Olkerud; [2006]

Nyckelord: Medhörning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)