EN KVINNA FÖR HISTORIEBÖCKERNA? : Sedlighet, sexualitet och barnbegränsning – Hilma Hofstedts argumentation för kvinnors rättigheter under tiden för preventivmedelslagen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: The purpose of this study is to pay attention to, and examine Hilma Hofstedts contribution in the struggle for woman’s sexual and social rights at the start of the 20th century. This is done by analyzing Hofstedts lecture on poverty an birth controll called ”Fattigdom- barnalstring”. The tools for the analysis is based on Toulmins method of argumentation analysis, where Hofsteds argumnets för birth control is essential for the result. The result from this study shows that Hofstedts lecture reflects on the contemporary debat while it also was part of a larger movement that would help to change the women’s sexual- and social preconditions fundamentally.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)