Ambulanssjuksköterskans erfarenhet & upplevelse av att skapa fri luftväg vid prehospital hjärt- och lungräddning

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Joachim Villaflor; Kristoffer Rudin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)