Utlämningen : av Finn Anton

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Institutionen för Konst (K)

Författare: Finn Anton Örstrand; [2016]

Nyckelord: Kommunikation; dyslexi;

Sammanfattning: Inramning av en person

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)