Sverigedemokrater på hemmaplan - en dag i kommunfullmäktige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: En granskning av ett kommunfullmäktigemöte, med Sverigedemokraterna i fokus. En titt på hur ett parti utan samarbetspartners fungerar. Och en granskning av antalet kvinnor bland engagerade och medlemmar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)