Uppfattningar om jänställdhet och jämställdhetsarbetet i skolan : Intervjuer med fyra samhällslärare från Västerås och Örebro

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Anton Grönberg; [2021]

Nyckelord: Pedagogik; didaktik; feminism; jämställdhet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)