Hur ser medborgarna på den lokala planeringen? : – en granskning av detaljplaner i Växjö kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

Författare: Rashid Ibrahim; [2008]

Nyckelord: Detaljplan; PBL; Medborgadeltagande;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)