INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA : En kvalitativ studie om hur introduktion kan påverka nyanställdas lärande och vilja att stanna inom ett stort energiföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)