Regeringen och feministisk teori - en idé till verklighet : En kvalitativ innehållsanalys av regeringens jämställdhetspolitik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Ida Karmberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: This essay aims to analyse the former government Löfven 1´s gender equality politics in its correlation with three theoretical feminist orientations; liberal feminism, socialistic feminism and radical feminism. The essay is based upon the missive “Goal, power and authority - feminist politics for an equal future” (2016/17:10) (Mål, makt och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid) where the target for analyse is the missive´s six sub-goals in terms of achieving gender equality. This is to see if either of the three theoretical feminist orientations has influenced the direction of the Swedish gender equality politics, and if so, which of the orientations is the most distinguished. The method is of qualitative form, where a critical ideology analysis has been used. The result of this essay presented that meanwhile liberal feminism was distinguished, it is radical feminism and socialistic feminism that influenced the missive´s sub-goals. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)