Karates ritualer : En kvalitativ studie om karates ritualer och dess betydelser utifrån ett religionsvetenskapligt ramverk.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Författare: Akram Sabah; [2022]

Nyckelord: Japan; kampsport; karate; ritualer; buddhism; zen; shintoism;

Sammanfattning: Karate är ett fenomen vilket betraktas av många som blott en sport, men av minst lika många som en livsstil. Målet med denna studie är att undersöka den djupare meningen bakom karate genom att undersöka karates ritualer. Ritualerna undersöks med hjälp av tre frågeställningar som fokuserar på vilka ritualerna är, ritualernas betydelser och huruvida de innehar en religiös dimension eller ej. Analysen som har drivits med hjälp av dessa tre frågeställningar har mynnat ut i resultat och antaganden. Resultaten har visat att det finns tre viktiga ritualer inom karate med varsin egen betydelse och mening. Ritualernas mening är bland annat orderbevarande, traditionell, filosofisk och spirituell men framför allt att meningen är individuell och personlig. Den religiösa dimensionen har inte gått att bevisa men inte heller att avfärda och precis som med meningen bakom ritualer är den religiösa dimensionen ytterst individuell och personlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)