Ledarskap i klassrummet : En kvalitativ studie av hur sex gymnasielärare ser på ledarskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Silvio Ghrayeb; Nathan Dao; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)