Miljövinster vid gasreglering under svetsning - Livscykelanalys av gasregulator, argon och koldioxid

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Karin Bandrup; Thomas Briggman; [2007]

Nyckelord: Livscykelanalys; Svetsning;

Sammanfattning:

Livscykelanalys av gasregulator och gaserna argon och koldioxid som används vid svetsning. Studien visar miljövinster vid svetsning vid användning av gasregulator.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)