Challenges of federalism system and governance in Somalia : A qualitative study on the implementation of the federal system in Somalia.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Abdulahi Mohamed Ahmed; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)