Hierarkiska linjära modeller och strukturella ekvationsmodeller för Children of Siblings-modellen

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Matematiska institutionen

Författare: Ralf Kuja-halkola; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)