Massiva trägolv utan lim och skruv : En undersökning för företaget Setra i Valbo

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: Efter samtal med företaget Setra framkommer att de vill öka försäljningen av sina massiva trägolv. De tror att en förenkling av läggningsmomentet skulle öka försäljningen. I detta arbete har jag undersökt genom intervjuer med försäljare runt om i Sverige om de tror att det finns en marknad för sådana golv. Jag undersöker marknaden hur den ser ut idag och presenterar även ett nytt läggningsmoment för massiva trägolv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)