Hydrogeler som vattenbolus för mikrovågshypertermi

Detta är en Kandidat-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

Författare: Liam Ekman; Stephanie Hannoun; Björn Lönn; Tuva Wegnelius; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)