Kvinnors reflektioner kring beslutet att skaffa barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Annie Sandell; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Att bli mamma har alltid setts som ett självklart val för majoriteten av kvinnor. Det tillhör normen att en dag föda barn. Syftet med denna studie var att studera kvinnors reflektioner kring deras beslut att skaffa barn. Resultatet baserades på fem halvstrukturerade intervjuer som tolkades med induktiv tematisk analysmetod. Ett bekvämlighetsurval användes och de informanter som deltog var kvinnor som hade ett seriöst förhållande med en man. De hade ännu inte några barn men hade bestämt sig för att bli förälder. Att inneha både en trygghet i förhållandet och en materiell trygghet framkom vara grundläggande för när ett barn ansågs lämpligt. Starka motiv som uppkom var vikten av att stärka förhållandet till sin partner samt att kvinnorna ville föra vidare sig själv och sin partner i sitt blivande barn. Resultaten visar att barn ses som en självklar livshändelse och att det finns en stark längtan att få föda biologiska barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)