Pelardäck av korslimmat trä : Analysstudie och teknisk utvärdering för att tillämpa användningen av ett KL-träbjälklag på en pelarstomme

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

Författare: Christian Falk; Iman Aiesh; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Målet med detta examensarbete är att ta fram de möjliga spännvidderna vid tillämpningen av KL-trä (Korslimmat trä) som ett pelardäck. När en tvådimensionell platta läggs över pelare uppstår tryckkrafter och deformationer. Vid användningen av KL-trä som pelardäck uppstår det tryckkrafter riktade vinkelrätt mot fiberriktningen. Detta utgör ett problem eftersom denna typ av belastning är en av träets svagare hållfastheter. När pelarstommar tidigare byggts har betong varit det självklara valet. Betong erbjuder till skillnad från trä en hög tryckhållfasthet och medför även andra fördelar. En nackdel med betong är att den har ett högt klimatavtryck. Därför undersöks möjligheterna för ökad användning av klimatsmartare alternativ som trä. Genomförandet av denna uppgift sker med hjälp av handberäkningar och programvaran FEM-Design som bland annat beräknar deformationer. Resultatet visar att de maximala spännvidderna som kan uppnås med KL-träsortimentet som erbjuds idag uppgår till 5 x 7 meter. Dessa spännvidder görs möjliga tack vare en produkt s.k. Spider som hanterar de stora tryckkrafterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)