Framgångsrik affärsmodellinnovation : En digital affärsmodell i en digitalt omogen bransch

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Affärsmodellinnovation innebär att en affärsmodell uppdateras och utvecklas för att vara relevant och samspelt med konkurrensen. Det finns flertal forskare som listar olika koncept som organisationer behöver ha med i sina ffärsmodellinnovation för att den ska bli framgångsrik. Men hur blir det när ett bolag försöker sig på affärsmodellinnovation och skapar ett digitalt verktyg för samverkan i en digital omogen bransch som byggbranschen?  Syftet med denna studie är därmed att utforska utmaningar kring affärsmodellsinnovation som fokuserar på utveckling av digitala verktyg för byggbranschen och metoden som används är litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer. Studien resulterar i slutsatsen att det inte räcker med koncepten som forskarna har kommit fram till vad gäller affärsmodellinnovation utan att ett bolag som ska skapar ett digitala verktyg behöver även skapa sig en insikt om hela affärsmodellinnovationensekosystem för att nå fram till sina kunder och partners i en digitalt omogen bransch. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)