"Allt Johanna säger, ska alltid tas med en stor nypa salt" : En kvalitativ innehållsanalys av podcastavsnitten Med vänlig hälsning, Johanna Möller

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: En kvinna som mördar har ett högt nyhetsvärde och ett allmänintresse. Det baseras inte på att ett mord har begåtts, utan för att det är en kvinna som begått brottet. Johanna Möller är en av Sveriges mest omtalade kvinnliga brottsling. Det visar sig inte minst i den mediala uppmärksamhet som har tilldelats henne då det har skapats tv-dokumentärer och podcasts om henne och det brott hon har begått. Studien syftar till att få en bredare förståelse samt undersöka hur Arbogakvinnan, Johanna Möller framställs i podcasten Med vänlig hälsning, Johanna Möller. Hur gestaltas en kvinna som har begått ett mord och vilka stereotyper är framträdande? Hur påverkar berättarstrategier framställningen av den kvinnliga brottslingen? I studien har en kvalitativ tematisk innehållsanalys använts, där Rättegångspoddens fem avsnitt om Johanna Möller har transkriberats och sedan analyserats. Resultatet av studien visar att Johanna Möller framställs på ett stereotypt sätt i podcastavsnitten, där man förlitar sig mycket på den tidigare bilden som förmedlats av henne. Berättarstrategierna påverkar berättelsen på ett sätt som endast verkar i negativmening för Johanna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)