Att Känna Sig Fram Online: En Kvalitativ Studie om Känselns Betydelse för Konsumenters Attityder om E-handel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Lovisa Arlebo; Mattias Axelsson; [2020-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)