Från mikro till macro

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Författaren undersöker improvisation som en aktivt integrerad metod i komponerandet och framförandet av nyskriven musik. Arbetet tar utgångspunkt i västerländsk, konventionell notation och akustisk kammarmusik i det västerländska, konstmusikaliska idiomet men ämnar utforska och utveckla nya metoder och arbetssätt som möjliggör och främjar ett processuellt och improviserande förhållningssätt till musikaliska idéer under såväl notationsprocessen som framförandet av musiken. Författaren söker sig in i de kognitiva och konstnärliga processer som ligger till grund för improviserad musik för att kunna representera dessa processer som visuell instruktion för klassiskt skolade, notläsande musiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)