Skärmtid framför rörelse?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Hälsopromotion IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Anders RaustorpAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)