Gud som haver staten kär : En analys av separationen mellan den svenska staten och Svenska kyrkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Författare: Moa Busk; [2022]

Nyckelord: Kultur; Identitet; Religion; Svenska kyrkan; Sverige;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur befintlig litteratur skildrar separationen mellan Svenska kyrkan och staten samt undersöka vilka förpliktelser som kvarstår. Frågeställningarna är: ”Hur skildras separationen mellan Svenska kyrkan och svenska staten?”, ”Kvarstår det förpliktelser mellan Svenska kyrkan och staten, och iså fall, hur beskriver den befintliga forskningen dessa?” samt ”Hur skiljer sig riksdagspartiernas beskrivning av Svenska kyrkans roll i samhället?”För att svara på frågorna används en diskursanalys. Uppsatsen fokuserar på Svenska kyrkans roll inom samhället, politiken, skolan, samt kristendomens påverkan. Resultatet tyder på att trots en separation har staten och Svenska kyrkan förpliktelser mellan dem och därmed är separationen inte fullbordad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)