Företagsvärdering av Betsson AB : En jämförelse mellan kassaflödesvärdering och Relativvärdering

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Författare: Serdar Akin; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)