Förändrad livsstil efter hjärtinfarkt –personers upplevelse av egenvård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)