Måltidssituationen på två Äldreboenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Charlotte Benjaminsson; Josefine Marklund; [2019-03-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kandidatuppsats, 15 hpKostekonomprogrammet, 180 hpHandledare: Hillevi PrellExaminator: Kerstin BergströmDatum: september 2009

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)