Comparative studies and analyses of working fluids for Organic Rankine Cycles - ORC

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)