Varför äter ungdomar så lite frukt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Hälsopromotionsprogrammet inr. KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt/2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)