"Konst" : En samling texter från 2016 2017

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Konsthögskolan

Sammanfattning: en Essä om att göra konst trots utbrändhet psykiskohälsa och hur en överlever sin deptrition genom konst, texten är självbiografisk och nämner både minnen och beskrivningar om olika konstvärk och hur dekommit till

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)