Gapet mellan miljövänliga attityder & miljöskadligt flygbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alula Ahstrand Byrne; Emma Tyledal; [2020-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)