Att investera och förändra för att nå sportsliga framgångar : En fallstudie av HV71

Detta är en Magister-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Sammanfattning:

I dagens samhälle verkar organisationer i en allt mer osäker miljö där konkurrensen blivit hårdare, utvecklingen allt snabbare och acklimatisering alltmer viktigt. Det här gäller även sportorganisationer, vilket skapat problem för ledningar och klubbdirektörer. För att bli en framgångsrik idrottsförening, både ekonomiskt och sportsligt, är det viktigt att föreningen följer med i utvecklingen och anpassar sig till den föränderliga omgivningen. Vissa beslut kan innebära investera eller dö situationer för organisationer, där överlevnad står på spel. Ett tillvägagångssätt för sportorganisationer att hänga med i utvecklingen är att investera i en arena. Inför ett sådant beslut är faktorer som hur investeringen skall planeras och finansieras centrala frågor. HV71 var Sveriges första ishockeyklubb att investera i en ny arena vilket är anledningen till att vi har gjort en fallstudie av klubben.

Syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara varför och hur sportklubbar investerar för att nå sportslig framgång. Vidare vill vi åskådliggöra vilka effekter som kan påvisas till följd av investeringen.

Vi har intervjuat två nyckelpersoner i HV71:s organisation. I undersökningen har vi använt oss av en muntlig intervju och en telefonintervju med frågor baserade på vår operationalisering. Utifrån vår analys kom vi bland annat fram till att HV71 tillämpat ett unikt finansieringsalternativ för sin investering. Vår undersökning visar att arenabyggandet har resulterat i sportsliga framgångar och förbättrad ekonomi vilket medfört att arenan blivit en kassako i verksamheten. Slutligen vill vi föreslå en mer generaliserande undersökning där det framkommer i vilken utsträckning finansieringssättet används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)