Det prekära vi:et : Om den kollektiva rösten i Joshua Ferris och Ed Parks kontorsromaner: Then We Came to the End (2007) och Personal Days (2008)

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)