GABBEH Kvinnors roll i Qashghai nomader i provinsen Fars, Iran

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Mahboobeh Azizi Rad; [2019-06-25]

Nyckelord: Gabbeh; Qashqai nomad; Iran; ; ekonomi; provinsen Fars;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:24

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)