Förintelsen: Vad ska jag tro på? : En jämförelseanalys mellan argumenten från de som tror på att förintelsen har hänt och de som inte gör det

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning: After World War II some people from all over Europe started to say that the destruction of the European Jews never happened. This article is written to compare the argument the Holocaust deniers are using against science document. The materials that have been used for this comparison are the books “Dog verkligen 6 miljoner? Sanning till sist” and ”En tom säck kan inte stå” which are the Holocaust deniers material. From the other side I have been using the Swedish states internet side Forum för levande historia, the site of Världens historia and the documentary of Auschwitz from BBC. The arguments will be studied from post fact theory specters, were I will compare the facts from the two sides and put them together. I will do that by look how the arguments from the two sides are built. I have also made questions that I have been asking by email the two sides. The Holocaust denier’s sides are the Swedish party called Nordiska Motståndsrörelsen (Nordic resistance movement) and the other side is Forum för levande historia (Forum of living history). The result that this study will show are when you put all the arguments from the Holocaust deniers together, their argument will not be as strong as when they are by them self. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)