Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)