Ta det inte personligt

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Emma Hjertzell; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här studien går ut på att se närmare på ordklassen pronomina, närmare bestämt personliga och possessiva pronomina, i en svensk undertext översatt från den japanska filmen Sen to Chihiro no kamikakushi. Syftet med studien är att se hur den svenska översättningen tar emot den språkkulturella aspekten hos japanska personliga pronomina. Skillnaden i antal användningstillfällen jämförs också eftersom även det har att göra med kulturen i språken i fråga. För att besvara syftet görs dels en kvalitativ undersökning, dels en kvantitativ. Resultatet tyder på att den kulturella aspekten hos pronomina i japanskan till större delen försvinner i den svenska översättningen. En markant skillnad i användningstillfällen syns också – den svenska undertexten innehåller många fler än det japanska talet, vilket också var väntat. Även om den kvalitativa analysen tyder på att en kulturell nyans till stor del går förlorad under översättningsprocessen ur ett språkligt perspektiv lämnas dock diskussionen öppen för huruvida denna aspekt möjligen finns kvar med hjälp av andra aspekter, så som kroppsspråk och röstlägen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)