Småstugebyrån : Bygg dig själv en småstuga - och du får en rik lön för ditt arbete

Detta är en L2-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: Under början av 1900-talet rådde det stor bostadsbrist i Stockholm. För att komma till buktmed det växande problemet lät Stockholm stad upplåta mark i stadens närförorter.Småstugebyrån bildades år 1927 i syfte att förmedla dessa tomter till mindre bemedladepersoner samt barnfamiljer. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur man löstebostadsbristen tiden kring sekelskiftet och hur förutsättningarna för dessa lösningarförändrades fram till mitten av 1900-talet. För att ta reda på detta kommer jag studeraSmåstugebyrån och de informationsbroschyrer som årligen gavs ut från startåret år 1927 framtill år 1959. Min undersökning visar att det egna arbetet i form av småstugor som skulle hjälpamindre bemedlade personer till en egen bostad senare kom att ersättas av inflyttningsklarasmåhus anpassat för personer med högre inkomster och större kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)