Visualisering av Loggdata från Industriella Avsyningssystem

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Hanna Karlsson; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Idag genomför OptoNovas system en mängd avsyningar hos tillverkande företag där defekta produkter sorteras ut. Systemen samlar in data för analys och delar av resultatet sparas i textbaserade loggfiler. Här finns en möjlighet att utnyttja loggdatan till en betydligt högre grad för att få ut maximalt med information.

Examensarbetet omfattar en utredning av vilka loggdata som är användbara och på vilket sätt de kan visualiseras för att uppnå så hög förståelse och användbarhet som möjligt, följt av en implementation.

Arbetet resulterade i en standard för loggdata som utgörs av en databas samt en visualiseringsapplikation skriven i C++ och Qt. Det som krävs för att använda visualiseringsapplikationen är en databas på föreslaget format samt enkla bilder på aktuella artiklar som datan ska visualiseras för.

Med hjälp av Visualiseringsapplikationen kan användaren se statistik över de olika artiklarna som avsyningssystemet avsynar. Applikationen visar information om var på artiklarna defekterna förekommer, vid vilka tidpunkter det uppstår flest defekter m.m.

Visualiseringsapplikationen kommer att fungera som ett hjälpmedel för att förbättra felsökningen i tillverkningsindustrin bland de företag som valt att använda OptoNovas avsyningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)