Kvalsterallergi hos hund : vilka åtgärder kan vidtas för att minska symptom

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Hudproblem är en vanlig orsak till att hundar besöker veterinären. I en amerikansk studie kunde man se att 8,7% av hundarna som besökte en veterinär diagnosticerades med ato-pisk/allergisk dermatit (eksem), allergi eller atopi. Det finns fortfarande inget svar till varför djur drabbas av kvalsterallergi, men studier tyder på att bland annat tidig exponering för aller-gener är en riskfaktor för att allergier ska utvecklas. Den här litteraturstudien har fokuserat på vilka åtgärder som kan minska mängden allergener som en hund utsätts för i hemmet för att på så sätt minska djurets allergiska symptom. Den kanske mest effektiva åtgärden för att ge-nomgående minska allergenmängden i hemmet sker genom att den relativa luftfuktigheten sänks. Andra metoder för att effektivt minska mängden allergener i hemmet är att ta bort tex-tilier eller genom att byta till material som är lätta att rengöra. Utöver de miljökontrollerande åtgärderna kan kvalsterallergiska hundar även behandlas medi-cinskt. Det har visats att immunterapi har en god effekt på miljöallergier och bör rekommen-deras till djurägare med hundar lämpliga för behandling. I resultatet av den här litteraturstu-dien framkommer det tydligt att kvalsterallergi är ett tillstånd som hos många hundar kan be-handlas med en kombination av miljökontroll och medicinering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)