[le:k] & lär med möbler : ett gestaltningskoncept med leken i centrum

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Författare: Maria Vång; [2008]

Nyckelord: möbeldesign; möbler; lek; barn;

Sammanfattning:

Min ambition i detta examensprojekt är att på ett för mig kreativt och lekfullt sätt utifrån mina barndomsminnen, gamla och nya leksaker, och samt genom insamling av enkla grundläggande fakta kring barns lärandeprocess, leka fram och formge ett koncept av möbler som kan användas som verktyg i barnens lärandeprocess. Ett gestaltningsprojekt, där jag tillverkar 2 protoyper, en stol och ett bord. Rapporten redovisar min formgivningsprocess och resultat. Avslutningsvis förs ett resonemang kring mina frågeställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)