Ett möte mellan fantasi och verklighet - Fantasylitteratur i gymnasieskolans värdegrundsarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I denna studie, inspirerad av Malin Alkestrands avhandling Magiska Möjligheter - Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, har vi undersökt hur en lärare på en gymnasieskola arbetar med fantasy i sitt klassrum samt vilka möjligheter litteraturen har i värdegrundsarbetet, med fokus på jämställdhetsfrågor. Genom en pedagogiskt riktad textanalys av boken Pojkarna av Jessica Schiefhauer (2011), klassrumsobservationer samt en intervju med en lärare fann vi att fantasy är fruktbart att använda i skolans värdegrundsarbete. Det blev dock tydligt att det inte är fantasylitteraturen i sig som besitter dessa möjligheter, utan att det är undervisningssituationen och stöttning av en aktiv lärare som kan få eleverna att se kopplingen mellan fantasylitteratur och verklighet och för att kunna diskutera värdegrundsfrågor utifrån det lästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)