Marknaden för Gröna fastigheter : Hur marknaden för Gröna fastigheter expanderar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Energivetenskap; Högskolan i Halmstad/Energivetenskap

Sammanfattning:

Världens miljöproblem uppmärksammas i större utsträckning och fler satsningar på miljön genomförs. En stor bov i miljöproblematiken är fastigheter. Fastigheter står för en stor del av dagens växthusgasutsläpp. Marknaden för fastigheter håller på att förändras och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle har bara börjat. Det här har skapat en efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter. Syftet med den här rapporten är därför att beskriva marknaden för Gröna fastigheter och förklara vilka ekonomiska incitament det kan finnas för fastighetsbolag att bygga och äga Gröna fastigheter. I den här studien syftar Gröna fastigheter till alla kommersiella fastigheter som är miljöcertifierade enligt LEED, BREEAM, Miljöbyggnad eller EU Green Building. Rapporten grundar sig på empiri från flera relevanta intressenter inom fastighetsbranschen. Empiri har samlats in för att skapa en bild av hur marknaden ser ut och för att undersöka om det kan finnas ekonomiska incitament för att bygga och äga Gröna fastigheter. Rapportens innehåll har lett till slutsatsen att marknaden för Gröna fastigheter har utvecklats kraftigt under de senaste fem åren och visar på fortsatt expansion. Rapporten har också kommit fram till att det kan finnas ekonomiska incitament för fastighetsbolag att bygga och äga Gröna fastigheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)