Vårdpersonalens bemötande samt kommunikation med patienter med afasi - utifrån patientens perspektiv : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)